news

Back to news

Scanship technology contributes to converting bio residues from fish farming into fertilizer. (Norwegian Only)

November 8th, 2017

Scanship-teknologi bidrar til å gjøre fiskeslam til gjødsel

Gjennom et prosjekt som gjør fiskeslam til gjødsel, kan Scanship-teknologi bidra til at miljølovgivning og utslippstillatelser ikke lenger blir en begrensning for vekst i laksenæringen.

Scanship har nylig inngått avtale om et ettårig prosjekt som introduserer prinsippet om sirkulærøkonomi for landbaserte oppdrettsanlegg. Fiskeslam fra Marine Harvests settefiskanlegg i Steinsvik blir levert til renovasjonsselskapet Ivar, hvor Scanship-teknologi tørker, hygieniserer og inaktiverer fiskebakterier. Slammet konverteres da til råstoff for produksjon av næringsrik organisk gjødsel, som blant annet vil bli eksportert som spesialprodukt for vietnamesisk landbruk.

Frem mot 2030 og 2050 er det ventet at oppdrettsproduksjonen i Norge vil både dobles og femdobles fra dagens produksjon på 1,2 millioner tonn. Dermed vil også produksjonen av smolt øke. Med begrenset tilgang til nye smoltlisenser, er det sannsynlig at man vil se større og oppgraderte produksjonsanlegg med større smolt. Fordi denne produksjonen foregår på land, er det påkrevd at man må fange opp fiskeslammet.

Målet er håndtering av 4000 – 6000 tonn fiskeslam per år på sikt fra 2500-4000 tonn smolt, og at testperioden skal demonstrere for settefiskanlegg langs hele kysten hvordan man kan få verdi ut av slammet. Da vil slammet som restprodukt fra lakseproduksjonen bli et verdifullt råstoff til gjødsel i norske og internasjonale markeder. I dag har kun 20-30 prosent av smoltanleggene installert teknologi for recirculating aquaculture system, såkalt RAS-teknologi.

Partene i prosjektet foruten Scanship og Marine Harvest er det interkommunale renovasjonsselskapet Ivar, fôrselskapet Skretting og miljøselskapet Høst.

Back to news

Scanship provides solutions that purify wastewater and convert waste into valuable resources and generate clean energy for customers in cruise, aquaculture and a wide range of land-based industries and for utilities.

© Scanship 2020