news

Back to news

Scanship nominert til “Årets Håndtrykk”

October 22nd, 2018

«Årets håndtrykk» er Storebrands bærekraftpris. Formålet med prisen er å øke bevisstheten rundt klimautfordringene. “Vi ønsker derfor å hedre enkeltpersoner, selskaper eller organisasjoner som gir en hjelpende hånd for å løse klodens bærekraftmål. Sammen skal vi med dette drive frem en konkret endring for å bedre klimaet”, heter det i Storebrands beskrivelse av prisen.

Vi er stolte av å være nominert til denne prestisjetunge prisen. Spesielt ettersom den tildeles innenfor vårt kjerneområde – bærekraft! I Scanship er vi opptatt av å bidra til bærekraftig industri i de markedene vi etablerer oss. Innen for cruise industrien sørger vi for at våre kunder oppnår sine egne miljømål og internasjonale miljøkrav slik at vi alle kan reise på ferie vel viten om at vi nyter av hva planeten har å tilby fra sjøsiden gjøres på en bærekraftig måte. Innenfor aquakultur bidrar vi til at fisk produseres på en bærekraftig måte uten forurensning til havet.

For å stemme på Scanship, følg linken nedenfor og velg Scanship fra de tre kandidatene.

https://www.storebrand.no/om-storebrand/barekraft/arets-handtrykk/nominert

Prisen deles ut på Aftenpostens klimakonferanse «Kloden vår», den 6. november 2018.

Back to news

Scanship provides solutions that purify wastewater and convert waste into valuable resources and generate clean energy for customers in cruise, aquaculture and a wide range of land-based industries and for utilities.

© Scanship 2020